Kosten

Piep werkt met een vaste maandprijs.
De prijzen van de opvang worden in de bijgevoegde prijslijst aan u kenbaar gemaakt.

U betaalt deze vaste maandprijs steeds voor de 1ste dag van de volgende opvangmaand.
Dit best via een domiciliëring bij uw bank met als mededeling de maand en de naam van uw kind. Bank BE 95 0017 3113 5758. Het bankafschrift telt als betalingsbewijs.

Piep levert fiscale attesten af. Daardoor kan u 11,20 euro/dag recupereren.
De prijzen zoals opgesteld in de bijgevoegde prijslijst zijn inclusief (warme) maaltijden, drank, gezonde tussendoortjes, spel- en knutselmateriaal, ... .
Luiers, zalfjes, natte doekjes en flesvoeding zijn niet inbegrepen.
Onze tarieven kunnen te allen tijden herzien worden. U wordt daar tijdig schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Prijzen

Een opvangdag omvat maximum 10 opvanguren van 7.30u tot 17.30u.
U betaalt voor de 1ste van de volgende opvangmaand een vast maandbedrag naar gelang het aantal opvangdagen per week.
Dit maandbedrag is berekend op 235 opvangdagen.
Hoe komen wij aan 235 opvangdagen?

  • 365 -weekends
  • wettelijke feestdagen
  • zomervakantie (2de week bouwverlof)
  • kerstvakantie
  • 10 dagen dat uw kindje misschien op vakantie is of ziek of bij de grootouders of ...

Voor het welzijn van uw kind is het best dat het een hele week aanwezig is in Piep. We begrijpen dat dit niet voor iedereen de beste oplossing is, toch vragen we om in te schrijven met een minimum van 2 dagen per week. 

Als u 2 of meer kinderen bij Piep hebt, rekenen wij voor het tweede, ... kind iets minder aan.

Piep kan de prijzen ten alle tijden aanpassen. Wij laten u dat tijdig schriftelijk weten en vragen u dat te ondertekenen. Bij wanbetaling kan Piep een contract beëindigen en krijgt u de reserveringskosten niet terugbetaald als schadevergoeding.

Piep biedt ook flexibele opvang aan namelijk vroege opvang: van 6.30u tot 7.30u en late opvang: van 17.30u tot 18.30u

Voor vroege opvang van 6.30u tot 7.30u betaalt u extra per begonnen half uur.
Voor late opvang van 17.30u tot 18.30u betaalt u extra per begonnen half uur. We hanteren het uur van het heen-en weermailtje. Hiervan krijgt u een extra rekening op het einde van elke maand.
Dit bedrag schrijft u over binnen de 5 werkdagen.

Opvangdagen per week

dagen per jaar

Prijs in euro per dag

Prijs in euro per maand

5

235

Te bevragen

Te bevragen

4

188

Te bevragen

Te bevragen

3

141

Te bevragen

Te bevragen

2

94

Te bevragen

Te bevragen