Verzekering

Onze opvang heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Kind & Gezin.

Bijkomend werd aan deze polis een verzekering voor diverse risico's toegevoegd.